czwartek, 04 kwietnia 2013

Każde dziecko ma kontakt z naturą, ale to od rodziców zależy, czy będzie o nią dbało w przyszłościO zaletach świadomości ekologicznej nie trzeba nikogo specjalnie przekonywać. Wobec tego pozostaje, zadać sobie kilka istotnych pytań, które pomogą określić ramy interesującej nas kwestii. Pierwsze z nasuwających się zagadnień, są następujące: od kiedy powinniśmy zacząć proces zaszczepiania świadomości ekologicznej u małych dzieci? Jak w sposób atrakcyjny, przekonujący i sugestywny serwować naszym pociechą tę wiedzę? W jaki sposób przetransponować w rzeczywistość te wzniosłe idee? Na całe szczęście odpowiedź na te pytania jest ogólnie znana.

 

Ochrona środowiska, jej główne idee są bardzo wdzięcznym tematem, który może być już serwowany dzieciom w wieku przedszkolnym i z powodzeniem może być pielęgnowany i rozwijany w trakcie ich późniejszej edukacji szkolnej. Ciekawość świata, jaką wykazują się małe dzieci, intuicyjność pojmowania różnorodnych zagadnień oraz bardzo łatwa przyswajalność wiedzy – to wszystko stanowi doskonały grunt, tak podatny na zaszczepianie wszelkich, nie tylko ekologicznych, idei. Oczywiście nie bez znaczenia jest to, w jaki sposób zostanie to uczynione. Na pewno doskonalą podstawa dla takich działań jest dobra zabawa, która pomoże zrozumieć dziecku proste zależności pomiędzy ogółem czynników decydujących o jakości naszego życia oraz kondycji otaczającego nas świata. Bez większego problemu takie przedsięwzięcia jak: badanie gleby, badania wody, obserwacja fauny i flory, mogą tworzyć grunt dla doskonałej, edukacyjnej zabawy. Na podobnej zasadzie możemy zaprezentować naszym maluchom poważniejsze i bardziej skomplikowane koncepcje, do jakich zaliczamy: rozwój w harmonii ze środowiskiem naturalnym, zasady respektowania praw przyrody, prawa decydujące o rozwoju społeczeństwa oraz ekonomii. Mamy także możliwość zaszczepienia idei respektowania wszystkich zasad, warunków, czy też procesów naturalnych, tak koniecznych do podtrzymania życia w całej jego różnorodności. Chłonny i otwarty umysł dziecka jest w stanie, przyswoić sobie te konkretne informacje i w stosownej chwili przekuć je na działania praktyczne. Biorąc to wszystko pod uwagę, można mieć nadzieję, graniczącą z pewnością, że oddamy nasza planetę w dobre ręce.

 

Główny problem, z jakim borykamy się obecnie, jest stan naszej planety, będący z kolei rezultatem nagłego i niekontrolowanego rozwoju przemysłowego, jaki miał miejsce w dziewiętnastym wieku. Ogrom problemów, z którymi przychodzi nam się borykać, to nic innego jak bolesna lekcja, na której odrabianie nie powinniśmy skazywać przyszłego pokolenia. To właśnie długodystansowe myślenie, umiejętność dostrzegania wzajemnych powiązań oraz bezkompromisowość w realizowaniu zatwierdzonych ustaleń, jest jedyną, choć niełatwą drogą. Obojętnie jak wymagające są to zagadnienia, musimy mieć świadomość, że dziecko posiada bardzo wysokie umiejętności obserwacyjne i że przyswajanie nowych nawyków, przychodzi dzieciom z wprost niewyobrażalna łatwością. Pozostaje mieć jedynie nadzieje, że my, jako nauczyciele wykażemy się i znajdziemy w sobie siły oraz chęci, do przekazania tej bezcennej i fundamentalnej wiedzy.

Proces zakładania firmy nie należy ani do najłatwiejszych ani do najprzyjemniejszych. Konieczność uzyskania wszelkich pozwoleń, co mniej wytrwałych, może skutecznie zniechęcić, już na przedbiegach. Jednak to, co stoi za poszczególnymi pozwoleniami, ma nierzadko za zadanie, zminimalizować negatywne efekty aktywności produkcyjnej, czy też gospodarczej.  Przykładem takich formalności może być operat wodnoprawny, będący podstawą do ubiegania się o nabycie praw uprawniający przedsiębiorstwo do szczególnego korzystania z zasobów wodnych, lub też odprowadzania ścieków, które są nieuniknioną konsekwencją, każdej aktywności produkcyjnej.

 

Operat wodno-prawny to jeden ze sposobów wymuszania dbałości o zasoby wodne krajuZabieganie o operat wodno-prawny wymaga przedstawienia szczegółowej dokumentacji, uzależnionej od charakteru działalności firmy, czy jej aktualnych potrzeb. I tak: specyfikacja hydrogeologiczna oraz legalizacyjna wymagana jest w przypadku tworzenia ujęcia wodnego. Schemat dróg, placów, mapy przepustowe i im podobne są koniecznością w sytuacji, w której firma ubiega się o możliwość odprowadzania ścieków deszczowych. Projekt oraz zgoda na realizacje wymagana jest w sytuacji, kiedy zaistniała konieczność budowy urządzeń wodnych. Natomiast w sytuacji odprowadzania ścieków objętych wymogami pozwolenia wodnoprawnego, konieczna jest umowa zawarta pomiędzy przedsiębiorstwem, a właścicielem kanalizacji. Wymogiem konieczności objęta może być dokumentacja pod postacią wypisów oraz wyrysów z indeksu gruntów przeznaczonych na działki, na których to gruntach instalacje wodne się znajdują lub na które wspomina instalacja ma bezpośredni wpływ.

 

Celem nakładania na przedsiębiorstwa obowiązku uzyskania stosownych zezwoleń oraz obowiązku nabycia konkretnych praw, jest ograniczenie do możliwego minimum szkód, jakie niesie za sobą każda aktywność produkcyjna. Jest faktem oczywistym i bezdyskusyjnym, że poziom obecnej świadomości ekologicznej, zaowocuje w już tak nie dalekiej przyszłości. Kolektywna odpowiedzialność za los naszej planety to niewydumana idea - to fakt, dlatego ochrona środowiska w firmie, troska o środowisko naturalne w ramach naszych gospodarstw domowych oraz wpajanie najmłodszym tej idei – powinno być naszym celem naczelnym.