Blog > Komentarze do wpisu

Operat wodnoprawny a funkcjonowanie firmy

Proces zakładania firmy nie należy ani do najłatwiejszych ani do najprzyjemniejszych. Konieczność uzyskania wszelkich pozwoleń, co mniej wytrwałych, może skutecznie zniechęcić, już na przedbiegach. Jednak to, co stoi za poszczególnymi pozwoleniami, ma nierzadko za zadanie, zminimalizować negatywne efekty aktywności produkcyjnej, czy też gospodarczej.  Przykładem takich formalności może być operat wodnoprawny, będący podstawą do ubiegania się o nabycie praw uprawniający przedsiębiorstwo do szczególnego korzystania z zasobów wodnych, lub też odprowadzania ścieków, które są nieuniknioną konsekwencją, każdej aktywności produkcyjnej.

 

Operat wodno-prawny to jeden ze sposobów wymuszania dbałości o zasoby wodne krajuZabieganie o operat wodno-prawny wymaga przedstawienia szczegółowej dokumentacji, uzależnionej od charakteru działalności firmy, czy jej aktualnych potrzeb. I tak: specyfikacja hydrogeologiczna oraz legalizacyjna wymagana jest w przypadku tworzenia ujęcia wodnego. Schemat dróg, placów, mapy przepustowe i im podobne są koniecznością w sytuacji, w której firma ubiega się o możliwość odprowadzania ścieków deszczowych. Projekt oraz zgoda na realizacje wymagana jest w sytuacji, kiedy zaistniała konieczność budowy urządzeń wodnych. Natomiast w sytuacji odprowadzania ścieków objętych wymogami pozwolenia wodnoprawnego, konieczna jest umowa zawarta pomiędzy przedsiębiorstwem, a właścicielem kanalizacji. Wymogiem konieczności objęta może być dokumentacja pod postacią wypisów oraz wyrysów z indeksu gruntów przeznaczonych na działki, na których to gruntach instalacje wodne się znajdują lub na które wspomina instalacja ma bezpośredni wpływ.

 

Celem nakładania na przedsiębiorstwa obowiązku uzyskania stosownych zezwoleń oraz obowiązku nabycia konkretnych praw, jest ograniczenie do możliwego minimum szkód, jakie niesie za sobą każda aktywność produkcyjna. Jest faktem oczywistym i bezdyskusyjnym, że poziom obecnej świadomości ekologicznej, zaowocuje w już tak nie dalekiej przyszłości. Kolektywna odpowiedzialność za los naszej planety to niewydumana idea - to fakt, dlatego ochrona środowiska w firmie, troska o środowisko naturalne w ramach naszych gospodarstw domowych oraz wpajanie najmłodszym tej idei – powinno być naszym celem naczelnym.czwartek, 04 kwietnia 2013, arnoldus

Polecane wpisy